Uvjeti korištenja

 

Pristupanjem i/ili korištenjem portala Paraf.hr (u nastavku Paraf) i svih povezanih poddomena domene www.paraf.hr te pripadajućeg sadržaja (npr. tekst, fotografije, video i audio snimke), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem domene www.paraf.hr bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: ”Uvjeti”), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe domene www.paraf.hr vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Portal Paraf se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

 

Pravila prenošenja članaka

 

Ako drugi medij prenosi sadržaj objavljen na portalu Paraf.hr, portal ‘Paraf.hr’ se treba jasno naznačiti kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj s portala Paraf.hr prenosi na drugi digitalni medij, to se može učiniti (dapače), no u ponešto skraćenom obliku i pod uvjetom da se pri tom stavi poveznica (link) prema prenesenom sadržaju na Paraf.hr. Na isti način Paraf.hr će prenositi zanimljiv sadržaj s pojedinih drugih portala.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu Paraf.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika portala. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Sadržaj na portalu Paraf.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlaštena uporaba bilo kojeg dijela portala s vlastitim sadržajem smatra se kršenjem autorskih prava portala i podliježe tužbi.
Sadržaj na portalu može se mijenjati, posuđivati, prodavati ili distribuirati samo uz dopuštenje vlasnika portala. Ako korisnik smatra da su na portalu povrijeđena autorska prava, dužan je o tome izvijestiti vlasnika portala.

 

Autorska prava

 

Portal Paraf.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Osim autorskog sadržaja portala, na portalu Paraf.hr se objavljuju i agencijske vijesti, vijesti iz drugih medija, cjelovite ili djelomično navedene i kao takve predstavljaju autorsko vlasništvo navedenih medija.
Ukoliko smatrate da je Paraf.hr povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po dokazu istinitosti sadržaja žalbe.
Pravo na izmjene sadržaja i usluga Paraf.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem bilo kojeg sadržaja Paraf.hr portala smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

 

Poveznice na druge web stranice

 

 

Radar  portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te poveznica na vanjske stranice.
Sve sadržaje Paraf.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i portal ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.
Paraf.hr linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.
Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van portala Paraf.hr isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. Portal Paraf.hr ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

 

Zaštita privatnosti i sukladnost GDPR direktivi

 

 

Portal Paraf.hr portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Sukladnoj EU Direktivi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Portal Paraf.hrr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Paraf.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.
Portal Paraf.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Paraf.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.