Impressum

REDAKCIJA: 

  • Damir Benović

  • Sandra Novan

  • Dario Glad

  • Krunoslav Milać

  • Maja Đureta

NAKLADNIK: 

Neprofitna udruga ABC WEB, Zagreb

  • Portal Paraf.hr je upisan u Registar elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.
  • Portal Paraf.hr je upisan u Registar elektroničkih publikacija NSB-a.
  • Portal Paraf.hr je koristio potporu Grada Zagreba za 2019. godinu u iznosu od 5.000 kn. 

REDAKCIJSKI KONTAKT: