Wednesday, January 23, 2019

Oglašavanje

Molimo Vas da sve upite u svezi oglašavanja na portalu Paraf.hr uputite na mail adresu:

📧 marketing@paraf.hr

 


Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) portal Paraf.hr je upisan u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih pružatelja medijskih usluga pri Vijeću za elektroničke medije.