Tuesday, February 25, 2020

O nama

Portal Paraf.hr je projekt skupine iskusnih novinara koji su uvidjeli da je suštinu, srž i pozadinu glavne priče često nemoguće objaviti u postojećim medijima, a medijska istina često pod utjecajem političkih i financijskih lobija te potpuno suprotna stvarnosti.

Svrha i cilj pokretanja portala Paraf.hr su borba protiv partitokracije, korupcije i nepotizma a promicanje pravde i prava te poticanje pozitivnih promjena u društvu.

U fokusu su nam obični ljudi a namjera nam je zastupati njihove interese i biti njihov glas. 


Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) portal Paraf.hr je upisan u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih pružatelja medijskih usluga pri Vijeću za elektroničke medije.

Portal Paraf.hr je korisnik potpore Grada Zagreba za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2019. godinu.


Portal Paraf.hr je kao mrežna publikacija katalogiziran i arhiviran pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.