Wednesday, January 23, 2019

Impressum

GLAVNI UREDNIK

Damir Grund

ZAMJENIK GL. UREDNIKA

Dario Glad

UREDNIK DESKA

Krunoslav Milać

NOVINARI

Maja Đureta

Damir Benović

Sandra Novan

GRAFIKA

Goran Padan

KONTAKT

📧  redakcija@paraf.hr

 

IZDAVAČ

Udruga ABC WEB,

Karamanov prilaz br. 1, Zagreb


Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) portal Paraf.hr je upisan u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih pružatelja medijskih usluga pri Vijeću za elektroničke medije.