Monday, February 24, 2020

Impressum

GLAVNI UREDNIK ?️

Damir Grund

GRAFIKA ?

Goran Padan

    KONTAKTI

redakcija@paraf.hr

    OGLAŠAVANJE

marketing@paraf.hr

 

IZDAVAČ

Udruga ABC WEB,

Karamanov prilaz br. 1, Zagreb


Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) portal Paraf.hr je upisan u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih pružatelja medijskih usluga pri Vijeću za elektroničke medije.

Portal Paraf.hr je kao mrežna publikacija katalogiziran i arhiviran pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.